Hitit Üniversitesi | Türkçe


Tamamlanan ve yürütülen araştırma projeleri


·        Nano boyutlu lityum demir fosfat katot parçacıklarının galvanostatik çevrim kinetiğinin ve içyapı değişiminin üç boyutlu faz alanı modeli ve yumuşatılmış sınır teknikleri kullanılarak araştırılması (09/2013 - 09/2015) TÜBİTAK 3501

·        Çekme gerilimi altındaki çok taneli ince filmlerin yüzeylerinin, bir arada gerçekleşen yüzey ve tane sınırı yayılımı ile yeniden yapılanmasının modellenmesi ve bilgisayar benzetimi (09/2014 - 09/2016) TÜBİTAK 1001

·        Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirlerde faz dengesinin tayini (12/2016 - ) HİTÜ 19001


© 2018 All Rights Reserved - Hitit University Computational Materials Science Laboratory
This page is visited times until today